di, 12/17/2019 - 11:18

Vernieuwde statische kaarten op het Kustportaal

Aan de statische kaartproducten binnen Kustportaal werden nieuwe data toegevoegd, waardoor ze nu volledig ‘up to date’ zijn met het nieuwe (tweede) marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgisch deel van de Noordzee dat op 20 maart 2020 van kracht gaat. Het marien ruimtelijk plan poogt de verschillende gebruiken van het Belgische deel van de Noordzee, zoals scheepvaart, zeevisserij, natuurgebieden, zandwinning en hernieuwbare energie, te laten samengaan. Het nieuwe MRP bevat een aantal belangrijke wijzigingen en nieuwigheden:

  • De zone voor hernieuwbare energie wordt groter. De capaciteit van de windmolens op zee wordt verdubbeld. Naast een bestaande zone van 238 km² vol windmolens op zee komt er een extra zone van 281 km² bij. De nieuwe aangepaste kaart kun je hier raadplegen.
  • De voorbehouden zone voor het testeiland voor de kust van Knokke wordt geschrapt.
  • De Vlakte van de Raan is als natuurgebied in het MRP opgenomen.
  • Bestaande zones voor defensie, baggerwerken en zandwinning worden geoptimaliseerd.
  • De nodige ruimte wordt voorzien voor ontplooiing van commerciële en industriële activiteiten (in het kader van de blauwe economie en groei).

 

Tevens werden ook 2 nieuwe kaarten toegevoegd: verzilting en open ruimte. Onder open ruimte wordt in het MRP het deel van het Belgisch Deel van de Noordzee verstaan waar geen activiteiten plaatsvinden. De kaart over verzilting is ook als dynamische kaartlaag te bekijken onder het recent toegevoegde thema ‘Klimaat’. Indien je meer informatie wenst rond het MRP, raadpleeg dan de onderstaande bronnen: