Klimaat

België kent een gematigd zeeklimaat waarin relatief milde winters en zomers elkaar afwisselen, en neerslag relatief gelijkmatig gespreid is over het ganse jaar. De Belgische kuststreek kent echter nog een eigen microklimaat met koelere zomers, warmere winters, meer zonne-uren, minder neerslag en meer wind in vergelijking met het binnenland.

De gemiddelde jaartemperatuur aan de kust bedraagt ongeveer 10 °C (Debrie 2017, Klimaatatlas). De warmste maanden zijn juli en augustus, met een gemiddelde maximumtemperatuur boven 20 °C, terwijl januari en februari met een gemiddelde maximumtemperatuur van net boven 6 °C als de koudste maanden gecatalogeerd kunnen worden. Over het ganse jaar is de Belgische kust meer zonzeker dan het binnenland, met gemiddeld om en bij de 1.700 zonne-uren tegenover 1.550 uren te Ukkel (Dehenauw 2002). De periode juni-augustus is hierbij het zonnigste aan de kust.

De neerslaghoeveelheden in de kuststreek zijn over het algemeen beperkter dan in het binnenland. Zo ligt de gemiddelde neerslag op jaarbasis voor de Belgische kust, met 670 mm per jaar, een pak lager dan het Belgische gemiddelde (925 mm per jaar). Enkel in de herfst ligt de neerslag hoger aan de kust dan in Laag- en Midden-België door de hogere temperatuur van het zeewater (MIRA). Ook het windregime verschilt van de rest van het land, en is doorheen het jaar sterker aanwezig aan de Belgische kust.

In analogie met andere regio’s zal ook het microklimaat aan de Belgische kust op lange termijn (2100) significante veranderingen ondergaan. Zo zal volgens het meest extreme klimaatscenario tegen 2100 de gemiddelde jaartemperatuur aan de kust gestegen zijn tot bijna 16°C, een pak warmer dan het huidig gemiddelde van 10°C (Klimaatportaal). Het neerslagpatroon zal ook grondig worden beïnvloed. Het zou dan in de kustzone circa 237 dagen van het jaar niet meer regenen, tegenover ongeveer 173 droge dagen nu. Een effect dat zal versterkt worden door een stijging van het aantal hittegolfdagen (Klimaatportaal). Enkel in het windregime worden maar kleine veranderingen verwacht, met een lichte stijging in de gemiddelde windsterkte van 0.5 m/s in de zomer en verwaarloosbare verschillen in de winter.

Algemeen kan gesteld worden dat de klimaatverandering ook aan de kust voelbaar zijn door het optreden van extremere weersomstandigheden. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft in de context van het CORDEX.be project getracht om aan de hand van het ALARO-model de impact van deze klimaatverandering voor België in te schatten. De resultaten hiervan kunnen aangewend worden voor adaptatie- en mitigatiestrategieën. Voor meer gedetailleerde informatie, cijfer- en kaartmateriaal, werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het Klimaatportaal in het leven geroepen. Op dit platform kan men zelf verschillende effecten van de klimaatopwarming zoals droogte, hitte, zeespiegelstijging en overstroming visualiseren en vrij downloaden.

Meer informatie in de publicatie KustINzicht2019 en op het Klimaatportaal

Information
Klimaat