Wat is CoastSnap?

 

CoastSnap is een globaal “Citizen Science”-project dat de burger wil engageren om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de aangroei en erosie van verschillende stranden. Het project voorziet hiervoor speciaal ontworpen houders op vaste “CoastSnaplocaties” waar passanten hun smartphone in kunnen plaatsen om een foto van het strand te maken. Al deze foto’s worden dan verzameld in één grote set, die door onderzoekers zal gebruikt worden om de groei van het strand in kaart te brengen. In België kan je een station terugvinden in Oostende en Koksijde. Het strand is op deze locaties onderhevig aan heel wat factoren die de aangroei beïnvloeden, en CoastSnap kan hier bijdragen aan een betere kennis van hoe ons strand precies reageert op al die invloeden.


--------

--------

Gebruikerspoll

 

CoastSnap is een wereldwijd “Citizen Science” project dat gebruik maakt van lokale gemeenschap. Daarom wil het project ook de kennis en perceptie van de lokale gemeenschap inschatten, als het over het strand en de strandmorfologie gaat. Hieronder volgen enkele korte vragen, en kan er op het einde een mailadres opgegeven worden om op de hoogte te blijven van de toekomstige resultaten van het project.

 

Wat is het doel van uw bezoek aan het strand?
Was je ervan bewust dat duinen het hinterland beschermen tegen overstromingen?
Wist je dat het strand een netto verlies heeft aan zand (=erosie) door wind, golven en het getij?
Heb je ooit erosie van het strand gezien in dit gebied?
Hoe goed ziet het strand er uit volgens jou? (1 = zeer slecht, 5 = zeer goed)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw gegeven toestemming voorafgaand aan de intrekking.

U heeft een wettelijk recht om toegang tot, correctie van en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (inclusief foto en video).

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken.

Stations in België

Benieuwd naar de stations in België? De kaart hieronder toont waar ze operationeel (lichtbruin) of gepland (blauw) zijn. Door op het icoon te klikken krijg je meer informatie over de precieze locatie van elk station:

 

Privacy bescherming.
Deze sectie bevat inhoud van onderstaande website.
umap.openstreetmap.fr
Indien u toestemt om de inhoud te laden gelieve op deze sectie te klikken.

Internationale CoastSnaps

 

CoastSnap is een globaal project, dat werd uitgedacht en opgericht door Dr. Mitchell Harley van de University of New South Wales in Sydney. Het eerste CoastSnap-station werd daar begin 2017 geïnstalleerd. Sindsdien zijn naast Australië verschillende andere landen meegestapt in het CoastSnap-verhaal. Zo zijn er op dit moment over de hele wereld zo’n 76 stations actief, van Madagaskar over Brazilië tot Spanje, Engeland en de Verenigde Staten. Momenteel wordt er gewerkt aan een internationaal platform waarop al deze stations kunnen verzameld worden, en trachten de vertegenwoordigers van de verschillende stations jaarlijks samen te komen om ideeën en ervaringen uit te wissselen.

 

De kaart hieronder toont waar enkele internationale stations gelegen zijn. Klikken op een icoon geeft meer informatie over het specifieke station:

 

Privacy bescherming.
Deze sectie bevat inhoud van onderstaande website.
www.spotteron.com
Indien u toestemt om de inhoud te laden gelieve op deze sectie te klikken.

Hoe wordt het gebruikt?

 

 Houder + GSM

Plaats uw gsm in de houder zodat het tegen het linkervlak ligt, de camera in de opening past en het scherm naar u toe ligt. Het plaatsen in de houder is belangrijk, anders kan de foto niet gebruikt worden in de analyse!

 

 Snap!

Wanneer de gsm correct is geplaatst, neem dan een foto van het strand zonder gebruik te maken van zoom of een filter.

 

 Deel op uw sociale media!

Gebruik de hashtag (bv. #CoastSnapOostende) of mail naar coastsnap@vliz.be om je foto te delen met het project zodat deze kan gebruikt worden in het onderzoek. Let er wel op dat je telkens de datum en tijd meegeeft waarop je de foto hebt genomen!

 

Meer info over dit project

Help bij het bewaken van stranden

Onderzoek naar de voor- of achteruitgang van de stranden is niets nieuws, ook niet in België. Hiervoor bestaan reeds verschillende methodologieën die gebruik maken van camera’s en andere remote sensing technologieën. Echter, dergelijke opstellingen vergen niet alleen significante financiering, maar ook continue onderhoud en technische kennis om op te zetten. CoastSnap wil hieraan voorbijgaan door gebruik te maken van de lokale gemeenschap en het aanwezige toerisme om dezelfde beelden te capteren. De enige nodige installatie is een houder voor de smartphones die ervoor zorgt dat alle foto’s vanuit dezelfde hoek en positie zijn genomen.

Wat natuurlijk wel van groot belang is, is de deelname van passanten aan het station. Hoe meer mensen een foto nemen en deze delen met het project, hoe groter de dataset wordt die gebruikt zal worden, en hoe beter onderzoekers de veranderingen aan het strand in kaart kunnen brengen.

 

De Belgische stranden veranderen steeds

Want wie langs de stranden wandelt heeft het zeker al opgemerkt: onze stranden evolueren constant onder invloed van de seizoenen, de zeestromingen en menselijke ingrepen. Zo worden ze in de zomer opgebouwd en in de winter terug afgeslagen, in het laatste geval vaak door stormen die dan de zogenaamde ‘strandkliffen’ veroorzaken. Daarenboven hebben de menselijke constructies hier nog een extra invloed op. Zo is het strand ter hoogte van Oostende Oosteroever, waar het eerste Belgische CoastSnap station staat, sterk beïnvloed door de nabijgelegen havenmuren en de aanwezigheid van een dijk over de ganse breedte van het strand. Deze strandsectie, en vele andere langsheen de Belgische kust, worden daarom ook jaarlijks terug opgespoten op artificiële wijze om deze effecten te gaan compenseren.

Om in kaart te kunnen brengen hoe dit alles invloed heeft op onze stranden, of hoe we onze stranden hier beter tegen kunnen bestand maken, willen wetenschappers graag de evoluties gaan bestuderen. Een serie van beelden die steeds exact hetzelfde gedeelte van het strand toont, kan gebruikt worden door onderzoekers om bijvoorbeeld de ligging van de laagwaterlijn te berekenen, of het ontstaan van strandkliffen te bestuderen.

 

 

Voor meer info, of wanneer interesse in een eigen station, aarzel niet om ons te contacteren:

E-mail: coastsnap@vliz.be
Adres: Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende
Tel. nr: +32-(0)59-34 21 30 

Privacy bescherming.
Deze sectie bevat inhoud van onderstaande website.
umap.openstreetmap.fr
Indien u toestemt om de inhoud te laden gelieve op deze sectie te klikken.

Background image
Banner_webpage.png