MILITAIR GEBRUIK | Kustportaal

MILITAIR GEBRUIK

In het Belgisch deel van Noordzee (BNZ) en in het kustgebied vinden regelmatig militaire activiteiten en oefeningen plaats. Het gaat onder meer om: schietoefeningen van op land richting zee, schietoefeningen op zee richting drijvende doelen, detonatieoefeningen met oefenmijnen en detonatie van gevonden oorlogstuigen, oefeningen in het leggen, jagen op en vegen van mijnen, uitgebreide mijnoefeningen door verschillende NAVO-lidstaten, etc. Daarnaast vinden er ook amfibie-, red- en vliegoefeningen plaats en is defensie betrokken bij search and rescue-activiteiten, handhaving, pollutiebestrijding, etc. (Maes et al. 2005, GAUFRE-project BELSPO, website Defensie).

Er bevindt zich eveneens een stortplaats van oorlogsmunitie uit de eerste wereldoorlog in het BNZ. Deze bevindt zich ter hoogte van de kust van Knokke-Heist op de ondiepe zandplaat van de Paardenmarkt. Volgens OSPAR werden in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan tot dusver 148 dergelijke munitiedumpplaatsen geïdentificeerd (OSPAR QSR 2010). Een synthese van het wetenschappelijk onderzoek dat gevoerd werd naar de impact van de munitieopslag op de Paardenmarktsite is beschikbaar in Missiaen & Henriet (2010).

Meer info op www.compendiumkustenzee.be.  

Informatie
Mariene Ruimtelijke Planning