VISSERIJ EN AQUACULTUUR | Kustportaal

VISSERIJ EN AQUACULTUUR

Op Europees niveau worden zowel het visserij- als aquacultuurbeleid gevoerd onder de koepel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. In 2016 bedroeg de wereldwijde aquatische productie (zowel zoet- als zoutwaterorganismen uit wildvangst en aquacultuur) 202,2 miljoen ton. Aquacultuur nam hiervan 110 miljoen ton (54,5%) voor zijn rekening, waarvan 58,9 miljoen ton afkomstig is uit maricultuuractiviteiten. Met een jaarlijkse groei van 7,3% in productievolume vormt de aquacultuursector de snelst groeiende voedselproductiesector (FAO Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service 2018). Doch, op het niveau van de Europese Unie kent de maricultuurproductie reeds gedurende 2 decennia een stagnatie (~1 miljoen ton).

De globale mariene wildvangst bedroeg in 2016 80,4 miljoen ton, waarvan de EU 5 miljoen ton (6%) voor zijn rekening neemt. Op EU-niveau wordt de wildvangst de laatste decennia gekenmerkt door een daling in productievolume van gemiddeld 1,5% per jaar over de laatste 3 decennia.

Met uitzondering van enkele testprojecten (Value@Sea, Edulis) en één commerciële schelpdiercultuur in de Oostende Spuikom, vinden er geen maricultuuractiviteiten plaats op het Belgisch grondgebied. De commerciële aanvoer van zeevis door de Belgische vissersvloot schommelt sinds 2000 tussen de 19.000 en 27.000 ton (Devogel en Velghe 2017). Naast de commerciële visserij vinden eveneens recreatieve zeevisserij activiteiten plaats vanop zee en vanaf het strand. Deze worden in kaart gebracht in het kader van het nationaal maatregelenprogramma van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De zones waarin deze activiteiten worden toegelaten worden vastgelegd door het marien ruimtelijk plan (MRP, KB van 20 maart 2014, zie ook Van de Velde et al. 2014).

Meer info op www.compendiumkustenzee.be

Informatie
Commerciële zeevisserij
Recreatieve zeevisserij
Mariene aquacultuur