MARITIEM ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

Het Belgisch deel van de Noordzee en de kustzone kennen een rijke verzameling aan maritiem en kustgebonden erfgoed. Het omvat maritiem archeologisch erfgoed aan land en onder water, kustlandschappen met erfgoedwaarde, bouwkundig erfgoed typerend voor het kustgebied, roerend maritiem erfgoed, varend erfgoed en immaterieel maritiem erfgoed. Niet alleen is de hoeveelheid aan historische elementen opmerkelijk, ook de spreiding in de tijd is merkwaardig. Zo worden resten van prehistorische zoogdieren gevonden tussen 19e eeuwse wrakken en oorlogsschepen.

Wat maritiem erfgoed in de Noordzee betreft, is het niet voor de hand liggend om specifieke ruimte op zee voor dit doel te gaan reserveren zoals voor de andere gebruiksfuncties. Cultureel erfgoed onder water krijgt die ruimtelijke vertaling door de erkenning en bescherming van 11 scheepswraksites (zie GeoViewer). De wet van 23 april 2021 zorgt ervoor dat wrakken die al minstens 100 jaar onder water liggen automatisch het statuut van cultureel erfgoed onder water krijgen, en bijgevolg in situ beschermd kunnen worden in de toekomst.

Naast een rijk patrimonium kende de kustlijn ook een sterke evolutie. Van paleolandschappen met vegetatie, begraasd door grote zoogdieren over een dynamische kustlijn met grote getijdengeulen ten tijde van de Romeinen, tot een sterk afgelijnde rechtlijnige kustlijn zoals we die nu kennen (HisGISKust).  

Meer informatie over de wetenschappelijke kennis, de socio-economische gegevens, de juridische en ruimtelijke aspecten en maatregelen omtrent een duurzaam gebruik en beheer met betrekking tot het maritiem erfgoed van het BNZ en ons kustgebied is te vinden op de website van het Compendium voor Kust en Zee.

Information
Wrakken
Paleolandschappen en archeologie