FYSIEKE KENMERKEN WATERKOLOM

Fysieke kenmerken van de waterkolom omvatten parameters zoals de temperatuur, saliniteit en de troebelheid van het water, maar ook de hoeveelheid zuurstof en nutriënten. Deze kenmerken worden voornamelijk bepaald door de verschillende watermassa’s in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) (Belgische Staat, 2012).

Modellen tonen aan dat een staal zeewater in het BNZ tot 95% Atlantisch oceaanwater kan bevatten. Nabij de kust is er echter ook een grote toevoer van zoetwater van rivieren zoals de Schelde, Rijn, Maas en Seine (Lacroix et al., 2004). Door de beperkte diepte en de sterke stromingen wordt de waterkolom in het BNZ continue gemengd. Daardoor kunnen de watermassa’s  moeilijk of niet onderscheiden worden als verschillende verticale lagen in de waterkolom, met uitzondering van de estuaria.

De temperatuur van het zeewater in het BNZ vertoont een seizoenale cyclus met een verschil van ongeveer 15° C tussen winter- en zomer (Belgische Staat, 2012). In de winter zorgt de instroom van warmere watermassa’s uit het Kanaal voor een temperatuurverschil met de koudere kustzone. In de zomer is een omkering zichtbaar, met warmer water in de kustzone ten gevolge van een snellere opwarming van de minder diepe kustwateren.

De diepere zee heeft ook een verschillende saliniteit dan de kustzone, waar er meer aanvoer is van zoet water uit rivieren (Belgische Staat, 2012). Deze rivieren hebben ook een belangrijk effect op de hoeveelheid gesuspendeerd sediment in het water, wat de troebelheid van het water bepaalt. Dit is hoger in de kustzone en is afkomstig van de Franse rivieren, erosie van de Franse krijtrotsen of erosie van de Holocene sediment voor de Belgische kust (Fettweis & Van den Eynde, 2003).

Om de status en de veranderingen in de toestand van de zee te kunnen opvolgen is het belangrijk de fysieke kenmerken op te volgen. Zo wordt de impact van de klimaatverandering op de fysische eigenschappen van het BNZ behandeld in het CLIMAR-project. Daarnaast werd informatie over de nutriënten en het zuurstofgehalte van het zeewater onder meer verzameld in het kader van het AMORE-project, AMORE II-project en AMORE III-project, alsook de monitoringsverplichtingen voor OSPAR, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS). Ten slotte worden verschillende fysieke parameters ook maandelijks gemeten tijdens de LifeWatch campagnes op de RV Simon Stevin, waarvan de data beschikbaar zijn op de LifeWatch data explorer.

Information
Fysieke kenmerken waterkolom
Hydrodynamiek