Statische kaarten

Hier kunnen alle statische kaartproducten gevonden worden die door en voor het Kustportaal werden geproduceerd. Ze worden hieronder opgelijst met vermelding van het bijbehorend thema en subthema. Om meer informatie te vinden over de data op de kaartproducten kan de gebruiker altijd doorklikken naar de bijbehorende themapagina, of de data visualiseren in de daaraan gekoppelde Geoviewer. Ook voor verdere informatie over de (meta-)metadata kan de themapagina worden geraadpleegd. 

De kaarten werden telkens op dezelfde wijze, volgens een vaste layout geproduceerd. Deze opmaak, alsook de data die gevisualiseerd wordt, kan niet gewijzigd worden. Om interactief data te visualiseren dienen de dynamische kaarten gebruikt te worden. Alle kaarten gebruiken de UTM31N - WGS84 projectie. De kaarten zijn downloadbaar in PDF-formaat, en kunnen in de browser geopend worden door aan te klikken.

Baggeren en Storten
Mariene Ruimtelijke Planning

Baggeren en Storten
Bagger- en stortlocaties en intensiteit

Energie
Mariene Ruimtelijke Planning

Energie
Offshore windparken

Energie
Kabels en pijpleidingen

Klimaat
Verzilting

Landbouw
Agrarische gebieden

Maritiem Transport en Havens
Mariene Ruimtelijke Planning

Militair Gebruik
Mariene Ruimtelijke Planning

Veiligheid tegen Overstromingen
Mariene Ruimtelijke Planning


Open Ruimte

Sociale en Economische Omgeving
Bevolking en Bebouwing

Sociale en Economische Omgeving
Werkgelegenheidsgegevens

Toerisme en Recreatie
Jachthavens

Toerisme en Recreatie
Verblijfsaccomodatie

Zand- en Grindwinning
Mariene Ruimtelijke Planning

Veiligheid tegen Overstromingen
Overstromingsrisico's

Visserij en Aquacultuur
Commerciële zeevisserij

Visserij en Aquacultuur
Recreatieve zeevisserij

Visserij en Aquacultuur
Mariene aquacultuur

Zand- en Grindwinning
Mariene Ruimtelijke Planning

Zand- en Grindwinning
Zand- en grindextractie

Zand- en Grindwinning
Bodemkenmerken