TOERISME EN RECREATIE | Kustportaal

TOERISME EN RECREATIE

Europa is de meest bezochte toeristische regio ter wereld met het hoogste aantal internationale bezoekers. Bovendien vindt ongeveer de helft van de toeristische overnachtingen plaats in kustgebieden (Eurostat Regional Yearbook 2016), wat het kust- en zee toerisme (inclusief cruisesector) de grootste maritieme sector van Europa maakt op het vlak van toegevoegde waarde en werkgelegenheid (studie 2013).

De Belgische kust is de populairste vakantiebestemming van het land. Het verblijfstoerisme kende in 2017 om en bij de 5,4 miljoen aankomsten en 27 miljoen overnachtingen. 57,2% van deze overnachtingen komen van tweedeverblijvers in vakantiewoningen of langetermijnkampeerplaatsen, de overige 42,8% vonden plaats in commerciële logies. Het aantal dagtoeristen schommelt tussen 16 en 19 miljoen per jaar. De bestedingen van alle kusttoeristen samen bedroegen in 2017 bijna 3 miljard euro (Westtoer, Trendrapport Kust 2016-2017). De hoogste inkomsten werden gegenereerd door het tweedeverblijfstoerisme (1,239 miljard euro) gevolgd door verblijvers in commerciële logies (768,2 miljoen euro) en dagtoerisme (693,7 miljoen euro). Naast het kusttoerisme zorgt ook het toerisme in het hinterland voor een belangrijk aantal aankomsten en overnachtingen. De toeristisch-recreatieve regio’s van het Brugse Ommeland en de Westhoek waren in 2015 samen goed voor meer dan 500.000 aankomsten en meer dan 1,1 miljoen overnachtingen (Westtoer, Trendrapport Brugse Ommeland 2016-2017; Westtoer, Trendrapport Westhoek 2016-2017).

De grootste motivatie voor een kustbezoek is om er tot rust te komen (48%) en er te genieten van de gezonde zeelucht (45%). Op het vlak van activiteiten zijn kuieren op de dijk (70%), een bezoek aan cafés, tearooms, terrassen (57%) en restaurantbezoek (44%) erg populair (Vakantieganger in commerciële logies kust, 2017). Ook is de Belgische kust in trek bij watersporters. Zo telt onze kust niet minder dan 12 jachtclubs en 26 watersportclubs met in totaal meer dan 19.000 leden.

Meer info de thematekst ‘Toerisme en recreatie’ van het Compendium voor Kust en Zee en in de publicatie KustINzicht2019.  

Informatie
Mariene Ruimtelijke Planning
Overnachtingen en aankomsten
Badzones
Jachthavens
Verblijfsaccomodatie