do, 05/09/2019 - 13:52

Infografieken voor de visbestanden hebben nu een 2019-update

Om een zicht te krijgen op de impact van de Belgische visserij op de door hen benutte visstocks, publiceren het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) jaarlijks een reeks infografieken. Hierop kan men in één oogopslag zien hoe wetenschappers de toestand van de stocks inschatten, hoe groot de vangsten waren door Belgische vaartuigen, en hoe groot de aan België toegekende quota zijn in het actuele jaar.

Begin december 2018 - aan de vooravond van de Europese Ministerraad en quota-onderhandelingen - werd al een kleine set van 12 infografieken gepubliceerd op basis van de vangsten in 2017 en de toegestane quota in 2018. Deze set heeft nu een grondige update gekregen, en bevat de onlangs door Europa vrijgegeven data over de vangsten in 2018 alsook de quota voor 2019. Daarnaast werd de reeks ook uitgebreid met 46 extra soorten, wat het totaal nu op 58 brengt. Onder andere de scharretong, Noorse kreeft, en verschillende roggensoorten werden toegevoegd. 

ILVO en VLIZ werken de infografieken telkens bij na de bekendmaking van de wetenschappelijke adviezen en de quota. De volgende update wordt voorzien in november 2019. De infografieken zijn voor iedereen vrij beschikbaar via de VLIZ-website.

Ook bij binnen het Kustportaal werden de infografieken al gebruikt, meer bepaald om een case study te maken rond de status van de Atlantische kabeljauw. Je kan de case study bekijken via deze link. Meer informatie over de bevissing op het Belgische deel van de Noordzee is te vinden onder het thema 'Visserij en aquacultuur', terwijl verdere uitleg en data over de aanwezige vissoorten kan bekeken worden op de themapagina 'Vissen'

Voor meer info over de infografieken of over de staat van de visbestanden:  

Hans Polet, ILVO-Visserij: +32-(0)494-28 69 71 | hans.polet@ilvo.vlaanderen.be // Sofie Vandendriessche, ILVO communicatie: +32-(0)497-60 41 43 |  sofie.vandendriessche@ilvo.vlaanderen.be