di, 03/12/2019 - 11:45

EMODnet lanceert Vessel Density Map 2017

Maandagmiddag 11 maart werd door EMODnet een persbericht uitgestuurd waarin het heugelijke nieuws werd medegedeeld dat het team achter EMODnet Human Activities hun nieuwste rasterlaag online heeft gebracht, zijnde de "Vessel Density Map 2017". Dit is een rasterkaart die de maandelijkse gemiddelde dichtheid van het scheepstrafiek toont, voor alle Europese open wateren in 2017. De laag laat gebruikers toe om op overzichtelijke wijze informatie te verkrijgen over het bewegingspatroon en de distributie van de verschillende soorten schepen die zich over deze wateren begeven. Op deze manier biedt het de verantwoordelijken voor bijvoorbeeld het monitoren van scheepsemissies, het identificeren van routes voor kabels of het plannen van offshore windparken, voor het eerst vrij toegang tot rasterlagen en informatie over de scheepstrafiek in hun gebied van interesse binnen de Europese open wateren. 

De densiteitswaarde wordt gedefinieerd als het aantal uren dat een schip binnen een vierkante kilometer blijft gedurende die maand, en kan gefilterd worden op basis van 13 verschillende scheepstypes. Via de kleurengradiënt is het makkelijk om snel te achterhalen waar er veel of weinig scheepstrafiek plaatsvindt, wat bijvoorbeeld nuttig kan zijn voor drukbevaarde gebieden zoals het Belgisch deel van de Noordzee (zie foto). Achterliggende data die werd gebruikt om deze rasterlaag samen te stellen is verzameld via het 'Automatic Identification System' (AIS), het systeem dat ten alle tijde de positie van een schip, en meer bepaald zijn transponders aan boord, volgt en uitzendt. De methode waarmee de kaart werd gemaakt is door EMODnet Human Activities ontwikkeld in samenwerking met het Joint Research Center (JRC) van de Europese Commissie. Een gedetaileerde uitleg hierover is te vinden op de website van EMODnet Human Activities

Het bekijken van de rasterlaag kan via EMODnet Human Activities Portal of EMODnet Central Portal. Momenteel bestaat de laag enkel maar voor 2017, maar een equivalent voor 2018 staat ook reeds gepland. Omdat open data hoog in het vaandel wordt gedragen bij EMODnet, is de laag gratis en vrij te bekijken, te downloaden of te bewerken, voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden. 

Om de laag in detail toe te lichten, alsook verdere informatie te geven over de gebruikte methodes en hoe ze toegepast kan worden, wordt er op vrijdag 15 maart een live tutorial georganiseerd. Deze gaat door van 10.00u tot 10.45u en wordt gegeven door Alessandro Pititto (EMODnet Human Activities Coordinator), Luigi Falco (GIS Coordinator) en William Adnams (GIS Developer). Registratie voor deelname kan door een mail te sturen naar webinar@emodnet.eu

Omdat deze laag van onschatbare waarde is voor ons drukbevaarde Belgisch deel van de Noordzee, werd deze ook binnen Kustportaal toegevoegd aan de collectie dynamische kaartlagen. Je kan de laag terugvinden in de algemene kaartviewer, of onder het thema 'Maritiem Transport en Havens'.