do, 12/06/2018 - 12:06

Immense hoogspanningskabel verbindt België met het Verenigd Koninkrijk

Het Nemo Link project is een project voor het leggen van een onderzeese hoogspanningskabelverbinding, die zou zorgen voor een betere verbinding tussen de elektriciteitsproductie in het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland en de verbruikers van beide. Het is een samenwerkingsverband tussen de Belgische netbeheerder Elia en zijn Britse tegenhanger National Grid Interconnector Holdings Limited, een dochteronderneming van National Grid Pic (bron: Nemo Link). In totaal heeft het project bijna 10 jaar in beslag genomen en zo'n 600 miljoen euro gekost. Deze week werd aan het conversiestation in Brugge de elektriciteitsverbinding officieel ingehuldigd (bron: vrt). 

De verbinding bestaat uit twee kabels die een totaal gewicht van 12.200 ton met zich meedragen. Ze zijn elk 140 kilometer lang, en het grootste deel van de kabels bevindt zich net onder de bodem van de Noordzee. De kabels zouden in staat zijn om tot 1.000 megawatt stroom te transporteren. Dat is ongeveer evenveel als een grote kernreactor zoals Doel 4 (bron: vrt). 

Een ander interessant voordeel van deze specifieke verbinding is het tijdsverschil tussen beide landen. België heeft immers al dergelijke verbindingen met Frankrijk, Nederland en Luxemburg, en een verbinding met Duitsland is in aanbouw. Maar wanneer de elektriciteitspiek bij ons begint, zo rond 5 uur 's avonds, is het in het Verenigd Koninkrijk nog maar 4 uur. Op dat moment kan er dus eventueel een tekort aan stroom worden geïmporteerd. Ook omgekeerd, als bij ons de piek gaan liggen is, kan stroom geëxporteerd worden naar de overkant van de Noordzee (bron: vrt).

Meer informatie over het gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee voor offshore energie is te vinden binnen de themapagina Energie.

(bron: vrt)