di, 03/26/2019 - 10:41

EMODnet lanceert nieuwe kaarten rond marien afval

Toenemende concentraties aan menselijk afval, macro- en microplastics vormen vandaag een grote bedreiging voor onze mariene ecosystemen, en daarom is de aandacht voor deze problematiek ook steeds groter geworden. Zo werd er vanuit verschillende internationale fora (zoals de G7, G20 en de Verenigde Naties) geuit dat er nood is aan een product dat beleidsmakers, maar ook de bredere samenleving, helpt om het plastics-probleem te identificeren, op te volgen en in kaart te brengen. Die nood wordt nu voor Europa ingevuld door de nieuwe digitale kaarten rond strandafval en afval op de zeebodem, die op zondag 24 maart werden gepubliceerd door EMODnet Chemistry. De kaarten tonen, onder andere, de temporele en spatiale verspreiding van marien afval in de Europese open wateren, en is gebaseerd op data van honderden dataproviders alsook verschillende grote en kleine meetcampagnes. 

In hun persbericht schrijft Alessandra Giorgetti, Coördinator binnen EMODnet Chemistry: "Deze kaarten zijn een significante prestatie voor EMODnet en de bredere Europese gemeenschap, omdat het samenwerking vergt van een grote groep partners en bronnen om alle data te gaan verzamelen, standardiseren en integreren. Al deze producten zijn vrij te bekijken, downloaden en gebruiken, waardoor ze een uitstekend en open medium vormen dat voor verschillende doeleinden kan worden ingezet."

Alle data voor deze producten werd eerst verzameld in de EMODnet Chemistry Marine Litter Database, de eerste database voor marien afval op Europese schaal. Eerst werd alles geharmoniseerd alvorens verschillende berekeningen en bewerkingen werden uitgevoerd om de verschillende kaartproducten samen te stellen. Deze stappen zijn allemaal in detail beschreven in de downloadbare metadata. 

De kaarten kunnen bekeken worden via het dataportaal van EMODnet Chemistry. Voor meer informatie over deze producten kan ook steeds contact opgenomen worden met Andrée-Anne Marsan, Communication and Coordination Officer van het EMODnet Secretariat (andree-anne.marsan@emodnet.eu).