vr, 12/07/2018 - 09:00

Lancering Compendium voor Kust en Zee en het Kustportaal

Compendium voor Kust en Zee 2018

Op 7 december 2018 organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een event in de Grote Post te Oostende, ter ere van de lancering van het Compendium voor Kust en Zee 2018. Dit is een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Het komt tot stand door een samenwerking tussen verschillende academische groepen, overheidsinstanties, middenveldorganisaties en overlegplatformen met betrekking tot de kust en zee en wordt gecoördineerd door het VLIZ. Alle informatie over het Compendium voor Kust en Zee is terug te vinden op de website

Het lanceringsevent zal opgehangen worden aan het belang van marien onderzoek in Vlaanderen en België, alsook de valorisatie ervan in innovatieve toepassingen of duurzaam marien beleid. Verder zal er ook ingegaan worden op de evolutie van het marien onderzoek in de laatste 10 jaar en de noden voor de toekomst. In de namiddag is het ook mogelijk om aan te sluiten op de open Wetenschappelijke Klankbordgroep van het VLIZ, waarbij grote lopende en komende projecten binnen VLIZ besproken worden. 

 

Programma Seminarie - Het belang van marien onderzoek en de valorisatie van blauwe kennis

 

Registratie en welkomstkoffie: 9u00 - 9u30

Welkom door de dagvoorzitter (Jan Seys, VLIZ): 9u30 - 9u35

 

Sessie 1: Het (marien) onderzoekslandschap: context, evoluties, opportuniteiten en uitdagingen (9u35 - 11u00)

  • FRIS: Open data over Vlaams onderzoek nu vrij beschikbaar (P. Van Avermaet, Departement EWI)
  • Keynote - The international and European marine research context - trends, drivers and opportunities (S. Heymans, European Marine Board)
  • 10 jaar marien onderzoek in Vlaanderen/België (2008-2017) (C. Janssen (UGent), F. Volckaert (KU Leuven), D. Cox (BELSPO) en K. Vercoutere (VARIO))

 

PAUZE

 

Sessie 2: Valorisatie-kanalen voor marien onderzoek (11u20 - 11u50)

  • Van onderzoek naar innovatie ten behoeve van de Blauwe Economie (C. Ven, Blauwe Cluster)
  • De bijdrage van marien onderzoek aan het beleid van onze zeegebieden (S. van Gaever, FOD Leefmilieu)
  • Van wetenschappelijke mariene data naar kennis (J.-B. Calewaert, EMODnet)

 

Sessie 3: Lancering Compendium (11u50 - 12u30)

  • Is het Compendium een Compendium? (A.-K. Lescrauwaet, VLIZ)
  • Demonstratie Compendium voor Kust en Zee (Compendiumsecretariaat, VLIZ)
  • Lancering Compendium (K. Boutens, Kabinet Muyters)

 

 

Het Kustportaal

Samen met het Compendium wordt diezelfde dag ook de Kustportaal-website gelanceerd. Deze website is de opvolger van de huidige "Grafieken en Kaarten"-pagina op de Compendium-website. Het Kustportaal beoogt om op een gebruiksvriendelijke manier toegang te bieden tot informatie en dataproducten over de gebruikersfuncties en monitoringsactiviteiten op het Belgisch deel van de Noordzee en de kustzone, inclusief strand, duinen en polders. Het portaal biedt de mogelijkheid om via thematische ingangen zowel statische als interactieve dataproducten en kaarten weer te geven onder de vorm van overzichtelijke GIS-lagen met de mogelijkheid om door te linken naar de achterliggende metadata. Op deze wijze tracht het te fungeren als centraal doorverwijsportaal naar de veelheid aan informatiebronnen. 

Na zijn lancering zal het portaal stelselmatig geactualiseerd en uitgebreid worden, zowel met relevante informatieproducten als op het gebied van functionaliteiten. Zo wordt er getracht om continu in te spelen op de noden van alle gebruikers. Meer informatie over deze website is te vinden bij 'Over Kustportaal'.