Case Study: Stopcontact op zee | Kustportaal

Case Study: Stopcontact op zee

Binnenkort wordt de bouw beeïndigd van het allereerste 'stopcontact op zee' in het Belgisch deel van de Noordzee (bron: de standaard). Hoogspanningsnetbeheerder Elia investeerde begin 2017 400 miljoen euro in deze constructie, die officieel het modulair offshore grid (MOG) wordt genoemd. Komend voorjaar zal het gevaarte, dat 41 meter hoog is en zo'n 2000 ton weegt, bovenop zijn fundering worden geplaatst, die nu al volledig opgebouwd is op de plek waar het MOG dient te komen. Het bestaat uit drie aparte dekken, met daarbovenop een helikopterplatform (bron: vrt). 

De locatie van het MOG bevindt zich ongeveer 40 kilometer buiten de kust van Zeebrugge, net ten zuidwesten van het conglomeraat aan offshore windparken in het Belgisch deel van de Noordzee. Dat die locatie zo dicht bij de windparken gelegen is mag niet verbazen. Het is immers de bedoeling dat de kabels afkomstig van de nieuwe offshore windparken hierop aangesloten worden, waarna ze gebundeld via drie onderzeese kabels van 220 kV naar het vasteland worden gebracht. Daar zal het MOG verbonden zijn met het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge, zodat de geproduceerde windenergie in het Belgische onshore net kan worden geïnjecteerd. De totale geïnstalleerde capaciteit van de vier nieuwste windparken (Rentel, Northwester 2, Mermaid en Seastar) wordt geschat op 1.030 MW (bron: knack). 

Vroeger was elk windpark individueel verantwoordelijk voor het aan land brengen van de bekabeling afkomstig van het park. Door te bundelen wil men dit efficiënter en veiliger laten verlopen. Zo zou men door de ingebruikname van het 'stopcontact' tot 40 kilometer aan extra bekabeling kunnen uitsparen. Ook zou het ervoor zorgen dat windparken die op het MOG zijn aangesloten hun windproductie kunnen blijven injecteren in het Belgische net, zelfs als één van de offshore kabels uitvalt of defect is (bron: knack).  

Met deze constructie wil België zich blijven profileren als een pionier in offshore windenergie. De ingebruikname van het MOG wordt voorzien voor het derde trimester van 2019, zodat alles zeker operationeel is tegen 2020 wanneer ook alle offshore windmolenparken operationeel dienen te zijn. 

De locatie van het 'stopcontact' en de windmolenparken op het Belgisch deel van de Noordzee zijn gevisualiseerd op de kaart naast dit artikel. Klik hier om ze te bekijken en/of te downloaden. 

 

 

Seamade - Mermaid zone Constructie gepland in 2019
Northwester 2 Constructie gepland in 2019
Belwind / Nobelwind Operationeel
Seamade - Seastar zone Constructie gepland in 2019
Northwind Operationeel
Rentel In constructie
C-Power Operationeel
Norther / North Sea Power In constructie

 

 

In de tabel hiernaast worden, ter informatie, de huidige offshore windparken op het Belgisch deel van de Noordzee en hun status weergegeven, opgelijst van meest noordelijk naar meest zuidelijk gelegen. Voor meer informatie rond deze windparken, hun status en het 'stopcontact op zee' kan zich altijd wenden tot de thematekst 'Energie' binnen het Compendium voor Kust en Zee 2018