TOERISME EN RECREATIE | Kustportaal

TOERISME EN RECREATIE

Europa is de meest bezochte toeristische regio ter wereld met het hoogste aantal internationale bezoekers. Bovendien vindt ongeveer de helft van de toeristische overnachtingen plaats in kustgebieden (Eurostat Regional Yearbook 2016), wat het kust- en zeetoerisme (inclusief cruisesector) de grootste maritieme sector van Europa maakt op het vlak van toegevoegde waarde en werkgelegenheid (studie 2013).

Ook de Belgische kust is een populaire vakantiebestemming. Het verblijfstoerisme kende in 2016 om en bij de 5,5 miljoen aankomsten en 30 miljoen overnachtingen. Hierbij wordt 49% ingenomen door commerciële logies en 51% door tweedeverblijfstoerisme. Het aantal dagtoeristen schommelt tussen 16 en 19 miljoen per jaar. De bestedingen van alle kusttoeristen samen bedragen om en bij de 2,9 miljard euro op jaarbasis (Westtoer, Trendrapport Kust 2015-2016). In 2016 werden de hoogste inkomsten gegenereerd door het tweedeverblijfstoerisme (1,330 miljard euro) gevolgd door verblijvers in commerciële logies (797 miljoen euro) en dagtoerisme (682 miljoen euro). Naast het kusttoerisme zorgt ook het toerisme in het hinterland voor een belangrijk aantal aankomsten en overnachtingen. De toeristisch-recreatieve regio’s van het Brugse Ommeland en de Westhoek waren in 2015 samen goed voor meer dan 500.000 aankomsten en bijna 1,1 miljoen overnachtingen (Westtoer, Trendrapport Brugse Ommeland 2015-2016; Westtoer, Trendrapport Westhoek 2015-2016).

De grootste motivatie voor een kustbezoek is om er tot rust te komen (48%) en er te genieten van de gezonde zeelucht (45%). Op het vlak van activiteiten zijn kuieren op de dijk (70%), een bezoek aan cafés, tearooms, terrassen (57%) en restaurantbezoek (44%) erg populair (Vakantieganger kust, 2016).

Meer info op www.compendiumkustenzee.be.  

Informatie
Mariene Ruimtelijke Planning
Overnachtingen en aankomsten
Badzones
Jachthavens
Verblijfsaccomodatie